Cenník

Vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie dospelého 30€
Preventívna prehliadka dospelého25€
Vstupné vyšetrenie dieťaťa30€
Preventívna prehliadka dieťaťa20€
Akútne vyšetrenie20€
RVG snímka7€
OPG snímka15€

Záchovná stomatológia

Amalgámová výplň30 – 60€
Fotokompozit
predný úsek
molár

30 – 60€
40 – 70€
Výplň mliečneho zuba 20 – 30€
Pečatenie zuba15€
Ošetrenie hlbokého zubného
kazu dočasnou výplňou
20€

Paradontológia

Kompletné paradontologické vyšetrenie 25€
Lokálne ošetrenie gingivy/sliznice 5€
Gingivektómia
1 zub
10€
Kyretáž paradontálneho vačku
1 zub
10€

Dentálna hygiena

Hygienická inštruktáž a poučenie 15€
Odstránenie zubného povlaku
1 sextant
3€
Leštenie zubov
1 sextant
2€
Odstránenie zubného kameňa
1 sextant
9€
Airflow
1 sextant
10€
Aplikácia flouridov
1 sextant
5€
Lokálna flouridácia
1 zuboradie
10€
Aplikácia remineralizačného prípravku15€

Dentoalveolárna chirurgia

Extrakcia zuba

Mliečny8€
Jednokoreňový30€
Viackoreňový35€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti20€
Anestéza7€

Ceny od-do závisia od rozsahu.

Cenník platný od 1.4.2015

Kompletný cenník